CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1. Ban lãnh đạo Khoa Ban lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm: – Xây dựng Khoa phát triển...

PGS, TS TỪ THÚY ANH

Chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế quốc tế và Quản lý, Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế, Giảng viên cao cấp Học...

TS LƯƠNG THỊ NGỌC OANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên chính Học hàm Học vị TS Kinh tế phát triển (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển,...

THS DOÃN THỊ PHƯƠNG ANH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế...

PGS, TS VŨ HOÀNG NAM

Chức vụ Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2015) Học vị TS Kinh tế phát triển (2008) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...

TS PHẠM HƯƠNG GIANG

Chức vụ Trưởng bộ phận phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn, kiêm Trưởng bộ phận NCKH, Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế...