Home GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1. Ban lãnh đạo Khoa Ban lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm: – Xây dựng Khoa phát triển...

PGS, TS HOÀNG XUÂN BÌNH

Chức vụ Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Phụ trách Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên...

PGS, TS NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2016) Học vị TS...

TS LƯƠNG THỊ NGỌC OANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên chính Học hàm Học vị TS Kinh tế phát triển (2015) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển,...

PGS, TS TỪ THÚY ANH

Chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế quốc tế và Quản lý, Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế, Giảng viên cao cấp Học...

TS ĐINH THỊ THANH BÌNH

Chức vụ Trưởng Bộ môn PPNC và Dự báo kinh tế, Giảng viên chính Học hàm Học vị TS Kinh tế và Quản lý (2005) Lĩnh vực giảng dạy Kinh...