QUY TRÌNH TRA SOÁT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TURNITIN 2023

Quy trình, hướng dẫn sử dụng và các mẫu biểu liên quan đến tra soát xem tại đây

FORMAT TRÌNH BÀY KLTN, TTGK, TTTN

Quy định trình bày KLTN tiếng việt (cử nhân) tại đây Quy định trình bày KLTN tiếng anh (cử nhân) tại đây Quy định trình bày...

BIỂU MẪU LÀM VIỆC VỚI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Các biểu mẫu khi sinh viên làm việc với Phòng Quản lý đào tạo xem tại đây    

MẪU BIÊN BẢN TRÔNG THI

Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi xem tại đây Mẫu giấy cam đoan dùng cho sinh viên/học viên không mang thẻ sinh...

FORMAT TRÌNH BÀY BÀI VIẾT TRONG HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA KTQT

Quy định về trình bày bài viết tiếng việt tại đây Quy định về trình bày bài viết tiếng anh tại đây