THS DOÃN THỊ PHƯƠNG ANH

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Kinh tế (2012)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế mạng xã hội
Công trình
Email anhdtp@ftu.edu.vn
SĐT 0978084069