TS MAI NGUYÊN NGỌC

Chức vụ Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2012)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế xanh, Kinh tế môi trường, Thương mại môi trường
Công trình
Email ngocmn@ftu.edu.vn
SĐT 0914257242