BAN LÃNH ĐẠO KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực chuyên môn 1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế 2 PGS,...