THS NGUYỄN HỒNG QUÂN

Chức vụ Trưởng bộ phận truyền thông, Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh doanh quốc tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng...

PGS, TS HOÀNG XUÂN BÌNH

Chức vụ Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Phụ trách Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên...

THS LÊ HUYỀN TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế và Quản lý môi trường (2007) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế vi mô Công trình Email tranglh@ftu.edu.vn SĐT 0915254284

THS PHẠM PHƯƠNG THẢO

Chức vụ Phó bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản lý công (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng...

THS DOÃN THỊ PHƯƠNG ANH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế...

TS LÊ PHƯƠNG THẢO QUỲNH

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển Công trình Email quynhlpt@ftu.edu.vn SĐT 0924531099