Home GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

PGS, TS NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp Học hàm PGS Kinh tế (2016) Học vị TS...

PGS, TS HOÀNG XUÂN BÌNH

Chức vụ Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Phụ trách Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên...

TS VŨ THỊ PHƯƠNG MAI

Chức vụ Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế , Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2016) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế,...

TS CHU THỊ MAI PHƯƠNG

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2017) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế môi trường, Kinh tế học thể...

TS PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Tài chính công, Kinh tế quốc tế Công trình Email truongpx@ftu.edu.vn SĐT 0983564296

TS MAI NGUYÊN NGỌC

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế xanh, Kinh tế môi trường, Thương mại môi trường Công trình Email ngocmn@ftu.edu.vn SĐT 0914257242