TS HOÀNG TUẤN DŨNG

Chức vụ Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chính Học hàm Học vị ThS Kinh tế quốc tế và tài chính (2012) Lĩnh vực giảng...

PGS, TS TỪ THÚY ANH

Chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế quốc tế và Quản lý, Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế, Giảng viên cao cấp Học...

TS LÝ HOÀNG PHÚ

Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh...

THS LÊ KIỀU PHƯƠNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế quốc tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển Công trình Email phuonglk@ftu.edu.vn SĐT 0988321907

THS NGUYỄN HUY KHÁNH

Chức vụ Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (2018) Lĩnh vực giảng...

TS MAI NGUYÊN NGỌC

Chức vụ Giảng viên chính Học hàm Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2012) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế xanh, Kinh tế môi trường, Thương mại môi trường Công trình Email ngocmn@ftu.edu.vn SĐT 0914257242