DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

TT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT

Thông tin chi tiết

1.       

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên cao cấp

Kinh tế vĩ mô binhhx@ftu.edu.vn 0912782608 http://shorturl.at/djQ49
2.        PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh

Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp

Kinh tế vi mô tuonganh@ftu.edu.vn 0904221816 http://shorturl.at/nwT13
3.        TS Lương Thị Ngọc Oanh Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng luongngoc.oanh@ftu.edu.vn 0912016243 http://shorturl.at/CGHUZ
4.        PGS, TS Từ Thúy Anh Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế ứng dụng, Giảng viên cao cấp Kinh tế ứng dụng thuyanh.tu@ftu.edu.vn 0943515686  http://shorturl.at/orBHI
5.        TS Đinh Thị Thanh Bình Trưởng Bộ môn Kinh tế lượng, Giảng viên chính Kinh tế lượng binhdtt@ftu.edu.vn 0936186396 http://shorturl.at/hlZ78
6.        PGS, TS Vũ Hoàng Nam Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Kinh tế ứng dụng namvh@ftu.edu.vn 0386470746  http://shorturl.at/kpy48
7.        TS Phùng Mạnh Hùng Trưởng Phòng Quản lý dự án, Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng hungpm@ftu.edu.vn 0964908999  http://shorturl.at/dirS6
8.        TS Hoàng Tuấn Dũng Giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chính Kinh tế vĩ mô t.dz.hoang@ftu.edu.vn 0914788868 http://shorturl.at/ejXY4
9.        ThS Nguyễn Thị Hải Yến Chủ tịch công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng yennth@ftu.edu.vn

 

0904325755  http://shorturl.at/JPRX0
10.    TS Lý Hoàng Phú Phó chủ tịch công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế , Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng lyhoangphu@ftu.edu.vn 0944904968 http://shorturl.at/APXZ0
11.    TS Nguyễn Bình Dương Trưởng bộ phận NCKH, Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng duongnb@ftu.edu.vn 0977296366 http://shorturl.at/aIKVY
12.    TS Thái Long Giảng viên Kinh tế lượng thailong@ftu.edu.vn http://shorturl.at/dlAPU
13.    TS Mai Nguyên Ngọc Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng ngocmn@ftu.edu.vn 0914257242  http://shorturl.at/ACR67
14.    TS Chu Thị Mai Phương Giảng viên chính Kinh tế lượng maiphuongchu@ftu.edu.vn 0989374806 http://shorturl.at/qtvy4
15.    TS Vũ Thị Phương Mai Trưởng bộ phận quan hệ đối ngoại, Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng maivp@ftu.edu.vn 0978118899  http://shorturl.at/frtx9
16.    TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên chính Kinh tế ứng dụng thanhhuyenna@ftu.edu.vn 0912281862  http://shorturl.at/hpsV5
17.    TS Trần Minh Nguyệt Giảng viên Kinh tế ứng dụng nguyetmt@ftu.edu.vn 0904603004 http://shorturl.at/oqCJX
18.    TS Nguyễn Thị Hồng Giảng viên chính Kinh tế vĩ mô hongnt@ftu.edu.vn 0983187982 http://shorturl.at/adiw7
19.    TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Kinh tế vi mô hanhmypham@ftu.edu.vn 0943827997  http://shorturl.at/cEQR8
20.    TS Nguyễn Thị Minh Thư Giảng viên chính Kinh tế vi mô thunt@ftu.edu.vn 0902172177  http://shorturl.at/GMQT5
21.    TS Lê Phương Thảo Quỳnh Giảng viên Kinh tế vĩ mô quynhlpt@ftu.edu.vn 0924531099 http://shorturl.at/CHLNW
22.    TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phân đào tạo, Giảng viên Kinh tế ứng dụng giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468 http://shorturl.at/fjosZ
23.    TS Phạm Xuân Trường Giảng viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296  http://shorturl.at/qxLRU
24.    TS Phí Minh Hồng Giảng viên Kinh tế lượng hongpm@ftu.edu.vn http://shorturl.at/befYZ
25.    ThS Lê Huyền Trang Giảng viên Kinh tế ứng dụng tranglh@ftu.edu.vn 0915254284  http://shorturl.at/dhR03
26.    ThS Lê Thị Minh Huệ Giảng viên Kinh tế ứng dụng hueltm@ftu.edu.vn 0966271499  http://shorturl.at/his09
27.    ThS Nguyễn Thị Hiền Giảng viên Kinh tế vĩ mô hiennguyen@ftu.edu.vn 0942352666  http://shorturl.at/EI679
28.    ThS Lê Minh Ngọc Giảng viên Kinh tế ứng dụng ngoc.le@ftu.edu.vn http://shorturl.at/fgRTZ
29.    ThS Nguyễn Hồng Quân Trưởng bộ phận truyền thông, Giảng viên Kinh tế vi mô hongquannguyen@ftu.edu.vn 0983060987  http://shorturl.at/chjkU
30.    ThS Nguyễn Huy Khánh Bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Kinh tế vĩ mô khanhnh@ftu.edu.vn 0916585468 http://shorturl.at/jQVY2
31.    ThS Hồ Thị Hoài Thương Giảng viên Kinh tế vĩ mô thuonght@ftu.edu.vn 0989514148 http://shorturl.at/HRXY0
32.    ThS Nguyễn Minh Thủy Giảng viên Kinh tế vĩ mô thuynm@ftu.edu.vn 0969995126  http://shorturl.at/ekU68
33.    ThS Doãn Thị Phương Anh Giảng viên Kinh tế vi mô anhdtp@ftu.edu.vn 0978084069  http://shorturl.at/ajuW4
34.    ThS Hoàng Bảo Trâm Giảng viên Kinh tế ứng dụng baotram.hoang@ftu.edu.vn http://shorturl.at/gjlX4
35.    ThS Lê Thảo Huyền Giảng viên Kinh tế lượng huyenlt@ftu.edu.vn http://shorturl.at/swG26
36.    ThS Phạm Phương Thảo Phó bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên Kinh tế vi mô thaopp@ftu.edu.vn 0869300888 http://shorturl.at/bcIVX
37.    ThS Lê Thu Trang Giảng viên Kinh tế ứng dụng tranglt@ftu.edu.vn 0968833189  http://shorturl.at/chRTW
38.    ThS Nguyễn Thúy Quỳnh Giảng viên Kinh tế lượng quynhnt@ftu.edu.vn 0976859668  http://shorturl.at/gxM18
39.    ThS Lê Kiều Phương Giảng viên Kinh tế ứng dụng phuonglk@ftu.edu.vn 0988321907  http://shorturl.at/hjo35
40.    ThS Nguyễn Thu Giang Giảng viên Kinh tế lượng giangnt@ftu.edu.vn 0988778330  http://shorturl.at/cefj1
41.    ThS Trần Thị Mai Anh Thư ký hành chính, Chuyên viên maianh@ftu.edu.vn 0906012060
42.    ThS Đỗ Thảo Nguyên Thư ký hành chính, Chuyên viên nguyendt@ftu.edu.vn 0983460020