TS PHÍ MINH HỒNG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2019) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại, quốc tế, Tăng trưởng kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh...

THS LÊ HUYỀN TRANG

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh tế và Quản lý môi trường (2007) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế vi mô Công trình Email tranglh@ftu.edu.vn SĐT 0915254284

THS LÊ THỊ MINH HUỆ

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế ứng dụng, Chính sách công Công trình Email hueltm@ftu.edu.vn SĐT 0966271499

THS NGUYỄN THỊ HIỀN

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị Thạc sĩ Kinh tế công (2011) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế phát triển Công...

THS LÊ MINH NGỌC

Chức vụ Giảng viên Học hàm Học vị ThS Chính sách và Luật thương mại quốc tế (2014) Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế Công...

THS NGUYỄN HỒNG QUÂN

Chức vụ Trưởng bộ phận truyền thông, Giảng viên Học hàm Học vị ThS Kinh doanh quốc tế (2013) Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng...