THS LÊ HUYỀN TRANG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Kinh tế và Quản lý môi trường (2007)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế vi mô
Công trình
Email tranglh@ftu.edu.vn
SĐT 0915254284