THS NGUYỄN HỒNG QUÂN

Chức vụ Trưởng bộ phận truyền thông, Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Kinh doanh quốc tế (2013)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế hành vi, Kinh tế phát triển
Công trình
Email hongquannguyen@ftu.edu.vn
SĐT 0983060987