THS LÊ MINH NGỌC

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Chính sách và Luật thương mại quốc tế (2014)
Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế
Công trình
Email ngoclm@ftu.edu.vn
SĐT