THS LÊ THỊ MINH HUỆ

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Quản trị kinh doanh (2011)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế ứng dụng, Chính sách công
Công trình
Email hueltm@ftu.edu.vn
SĐT 0966271499