PGS, TS NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

Chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp
Học hàm PGS Kinh tế (2016)
Học vị TS Kinh tế (2012)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế kinh doanh, Kinh tế hành vi, Kinh tế quốc tế
Công trình
Email tuonganh@ftu.edu.vn
SĐT 0904221816