PGS, TS HOÀNG XUÂN BÌNH

Chức vụ Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Phụ trách Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên cao cấp
Học hàm PGS Kinh tế (2015)
Học vị TS Kinh tế (2011)
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế
Công trình
Email binhhx@ftu.edu.vn
SĐT 0912782608