DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN KHOA KTQT

  PGS, TS Từ Thúy Anh   PGS, TS Hoàng Xuân Bình   PGS, TS Vũ Hoàng Nam   PGS,TS Nguyễn Thị Tường Anh   TS Phùng Mạnh...

KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO...

       Từ ngày 23/12/2016 đến 9/1/2017:   Sinh viên đăng ký  lĩnh vực nghiên cứu của  khóa luận và đề tài theo danh...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA 2015

1. Hình thức của Báo cáo thực tập (BCTT): - BCTT phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo bố cục sau: + Bìa chính...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP GIỮA KHÓA

1. Kết cấu Báo cáo thực tập: Có thể trình bày theo kết cấu 3 phần theo cách viết truyền thống  hoặc 5 phần giống cách...