Home THÔNG TIN ĐÀO TẠO

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG               Số: 870 /TB-ĐHNT  ...

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Các bạn sinh viên xem lịch dự kiến các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 tại đây TKB dự...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Các bạn sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại đây lịch thi update 14.11.2021

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA  2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN 2020

Xem mẫu hướng dẫn trình bày khóa luận 2020 mới nhất tại đây Bản tiếng việt: https://www.dropbox.com/scl/fi/r89hcyq43z3ho1dv7i8uy/Format_KLTN_KTQT.doc?dl=0&rlkey=mod6aeghmoj9viac9gcmnrdpg Bản tiếng anh: https://www.dropbox.com/scl/fi/mneu98v8xbpqmfbq5r7i9/FIE_Guidelines-for-Graduate-Thesis.docx?dl=0&rlkey=la41w5nxkgzvgt06gj1lz6lgp