DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN KHOA KTQT

 1.   PGS, TS Từ Thúy Anh
 2.   PGS, TS Hoàng Xuân Bình
 3.   PGS, TS Vũ Hoàng Nam
 4.   PGS,TS Nguyễn Thị Tường Anh
 5.   TS Phùng Mạnh Hùng
 6.   PGS, TS Nguyễn Thị Thùy Vinh
 7.   TS Nguyễn Bình  Dương
 8.   TS Đinh Thị Thanh Bình
 9.   TS Lý Hoàng Phú
 10.   TS Mai Nguyên Ngọc
 11.   TS, GVC Lương Thị Ngọc Oanh
 12.   ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền
 13.   ThS Trần Thị Kiều Minh
 14.   ThS Trần Minh Nguyệt
 15.   ThS Nguyễn Thị Hồng
 16.   ThS Chu Thị Mai Phương
 17.   ThS Lê Thanh Thủy
 18.   ThS Hoàng Bảo Trâm
 19.   ThS Nguyễn Thị Hải Yến
 20.   ThS Hoàng Tuấn Dũng
 21.   ThS Phạm Xuân Trường
 22.   ThS Lê Thu Trang
 23.   ThS Doãn Thị Phương Anh
 24.   ThS Lê Phương Thảo Quỳnh
 25.   ThS Nguyễn Thị Minh Thư
 26.   ThS Lê Minh Ngọc
 27.   ThS Lê Thị Minh Huệ
 28.   ThS Nguyễn Minh Thủy
 29.   ThS Lê Kiều Phương
 30.   ThS Nguyễn Thúy Quỳnh
 31.   ThS Hồ Thị Hoài Thương