Home THÔNG TIN ĐÀO TẠO

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO...

       Từ ngày 23/12/2016 đến 9/1/2017:   Sinh viên đăng ký  lĩnh vực nghiên cứu của  khóa luận và đề tài theo danh...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2017

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1.Mục đích thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT...

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 200-250 chữ (tính từ mục “Lý do chọn đề tài” đến mục “Kết...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Các bạn sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại đây lịch thi update 14.11.2021