Home THÔNG TIN ĐÀO TẠO

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA  2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2018

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp   1. Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp (KLTN): - KLTN phải được trình bày rõ ràng,...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN 2020

Xem mẫu hướng dẫn trình bày khóa luận 2020 mới nhất tại đây Bản tiếng việt: https://www.dropbox.com/scl/fi/r89hcyq43z3ho1dv7i8uy/Format_KLTN_KTQT.doc?dl=0&rlkey=mod6aeghmoj9viac9gcmnrdpg Bản tiếng anh: https://www.dropbox.com/scl/fi/mneu98v8xbpqmfbq5r7i9/FIE_Guidelines-for-Graduate-Thesis.docx?dl=0&rlkey=la41w5nxkgzvgt06gj1lz6lgp

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT...

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 200-250 chữ (tính từ mục “Lý do chọn đề tài” đến mục “Kết...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1.Mục đích thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ...