KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN K52 – KINH TẾ QUỐC TẾ

 1.        Từ ngày 23/12/2016 đến 9/1/2017:   Sinh viên đăng ký  lĩnh vực nghiên cứu của  khóa luận và đề tài theo danh mục (Đăng ký lần 1). Sinh viên nộp 3 Bản đăng ký (BĐK) được đánh máy, ký tên  tại Văn phòng Khoa  (trong giờ hành chính) .
 2.       Ngày 23/12/2016: Khoa KTQT tập huấn cho toàn thể sinh viên về quy trình và phương pháp làm KLTN.
 3.       Ngày 16/01/2017: Khoa công bố danh sách giáo viên hướng dẫn. Sinh viên nhận lại BĐK tại VP Khoa, nộp 1 bản cho GVHD. Các sinh viên đã được duyệt đề tài bắt đầu làm khóa luận (Khoa giữ 1 BĐK, trả sinh viên 1 BĐK). Các sinh viên chưa được duyệt đề tài nhận lại cả 2 BĐK.
 4.       Từ ngày 16/01 đến 08/02/2017: Giáo viên hướng dẫn làm việc với sinh viên để thống nhất tên đề tài khóa luận tốt nghiệp (Đăng ký lần 2). Sinh viên nộp  2 BĐK (đã điền thông tin lần 2)  tại Văn phòng Khoa (trong giờ hành chính).
 5.       13/2/2017: Khoa công bố kết quả duyệt đề tài cho các sinh viên đăng ký lần 2. Các sinh viên đã được duyệt đề tài bắt đầu làm khóa luận (Khoa giữ 1 BĐK, sinh viên giữ 1 BĐK). Các sinh viên chưa được duyệt đề tài nhận lại cả 2 BĐK.
 6.       13/2 đến 17/2/2017:  Sinh viên tiếp tục làm việc với giáo viên hướng dẫn để thống nhất tên đề tài (Đăng ký lần 3), nộp 2 BĐK đã điền thông tin lần 3 tại Văn phòng khoa (trong giờ hành chính).
 7.       20/02/2017:  Khoa công bố kết quả duyệt đề tài cho các sinh viên đăng ký lần 3. Khoa công bố danh sách tổng hợp  đề tài cho tất cả các sinh viên K52. Sinh viên nhận lại 1 BĐK tại VP Khoa (trong giờ hành chính).
 8.       Từ 20/02 đến 19/5/2017: Sinh viên làm KLTN
 9.       Ngày 26/05/2017: từ 8h30 – 11h30, sinh viên nộp KLTN cùng BĐK đã được duyệt (bản chính) tại  Văn phòng khoa KTQT.
 10.       Sinh viên xem tại bảng tin của Khoa, Website Khoa, Website Nhà trường :
 •   Danh sách giáo viên hướng dẫn
 •   Danh mục lĩnh vực nghiên cứu. Danh mục để tham khảo. Sinh viên có thể đề xuất lĩnh vực ngoài danh mục.
 •   Danh mục lĩnh vực quan tâm của các giáo viên. Danh mục chỉ có giá trị tham khảo. Sinh viên có thể liên hệ, trao đổi với các giảng viên khoa KTQT để phát hiện thêm   các lĩnh vực quan tâm, để được định hướng nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu.
 •   Hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp (download tại https://www.dropbox.com/s/wfnoi6gdi1udono/formatkltn.doc?dl=0)
 •   Bản đăng ký làm KLTN.  (download tại https://www.dropbox.com/s/tvktarv21bp99sx/mau%20dky.docx?dl=0)

    11.      Mọi  câu  hỏi  về  khóa  luận  tốt  nghiệp gửi về cô Trần Thị Mai Anh – Email: maianh@ftu.edu.vn