THỜI KHOÁ BIỂU CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Các bạn sinh viên xem lịch dự kiến các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 tại đây TKB dự...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2018

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp   1. Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp (KLTN): - KLTN phải được trình bày rõ ràng,...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1.Mục đích thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Các bạn sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại đây lịch thi update 14.11.2021

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP GIỮA KHÓA

1. Kết cấu Báo cáo thực tập: Có thể trình bày theo kết cấu 3 phần theo cách viết truyền thống  hoặc 5 phần giống cách...