THỜI KHOÁ BIỂU CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Các bạn sinh viên xem lịch dự kiến các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 tại đây TKB dự kiến 29.11.2021