QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT...

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 200-250 chữ (tính từ mục “Lý do chọn đề tài” đến mục “Kết...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Các bạn sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại đây lịch thi update 14.11.2021

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2018

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp   1. Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp (KLTN): - KLTN phải được trình bày rõ ràng,...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP GIỮA KHÓA

1. Kết cấu Báo cáo thực tập: Có thể trình bày theo kết cấu 3 phần theo cách viết truyền thống  hoặc 5 phần giống cách...