HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA 2015

1. Hình thức của Báo cáo thực tập (BCTT): - BCTT phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo bố cục sau: + Bìa chính...

KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO...

      Từ ngày 2/1/2018 đến 12/1/2018:   Sinh viên đăng ký  lĩnh vực nghiên cứu của  khóa luận và đề tài theo danh mục (Đăng...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP GIỮA KHÓA

1. Kết cấu Báo cáo thực tập: Có thể trình bày theo kết cấu 3 phần theo cách viết truyền thống  hoặc 5 phần giống cách...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN KHOA KTQT

  PGS, TS Từ Thúy Anh   PGS, TS Hoàng Xuân Bình   PGS, TS Vũ Hoàng Nam   PGS,TS Nguyễn Thị Tường Anh   TS Phùng Mạnh...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG               Số: 870 /TB-ĐHNT  ...

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

1. Kinh tế quốc tế2. Thương mại quốc tế3. Tài chính quốc tế4. Kinh tế vi mô5. Tổ chức ngành6. Kinh tế vĩ mô7....