HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2017

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp

KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO...

       Từ ngày 23/12/2016 đến 9/1/2017:   Sinh viên đăng ký  lĩnh vực nghiên cứu của  khóa luận và đề tài theo danh...

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Các bạn sinh viên xem lịch dự kiến các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 tại đây TKB dự...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Các bạn sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại đây lịch thi update 14.11.2021