HỘI THẢO FIRM DYNAMICS, TRADE AND GROWTH

Trong bất cứ quốc gia nào thì doanh nghiệp luôn là thành phần nòng cốt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế....

HỘI THẢO “GREEN ECONOMY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hạn hán, mất mùa đang là những vấn đề đáng chú ý của thế giới trong...

CALL FOR PAPERS IN CONFERENCE ON INDUSTRIALIZATION WITH INCLUSIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

                         CALL FOR PAPERS  CONFERENCE ON INDUSTRIALIZATION WITH INCLUSIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT   Foreign Trade University, Vietnam Research...

CONFERENCE FOR DOCTORAL STUDENTS AND ENGLISH – TAUGHT UNDERGRADUATE STUDENTS OF FIE, FTU JOINED...

Vào ngày 12/9/2017, tại phòng hội thảo M2 của Viện VJCC, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức hội thảo khoa học dành...

HỘI THẢO HYPER – GLOBALIZATION: PERSPECTIVES FROM JAPAN AND VIETNAM

Vào sáng ngày 30/10/2018 tại phòng hội thảo quốc tế Liên Việt A1001 tại nhà A, trường Đại học Ngoại Thương đã diễn ra...

HỘI THẢO: THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR ENTERPRISES IN VIETNAM

GS Klaus Schawab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, người đã đưa ra khái niệm Cuộc cách mạng công nghiệp lần...