THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA “XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ SỐ NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM”

Hội đồng lý luận Trung ương và Trường Đại học Ngoại thương sẽ đồng tổ chức hội thảo quốc gia: “Xây dựng nền kinh tế số nhằm phát triển bền vững và bao trùm”. Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 1 năm 2022.

Kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và thầy/cô viết bài cho hội thảo trên (nội dung chi tiết theo đường link thư mời đính kèm).

Thời hạn gửi bài: 25/11/2021 theo địa chỉ sau: hoithaoso2022@gmail.com. Tiêu đề thư: Gửi bài cho hội thảo FTU KTS2022.

Mọi chi tiết xin liên hệ điều phối viên TS. Nguyễn Bình Dương  – Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương (email: duongnb@ftu.edu.vn; tel: 0977296366)

Trân trọng!

Link thư mời: https://www.dropbox.com/s/yy1g4ywtt86rr8z/THUMOI.pdf?dl=0