THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA “HƯỚNG TỚI PHÁT THẢI RÒNG BẰNG...

Với mục đích trao đổi các kết quả nghiên cứu, thực tiễn triển khai cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy các...

CONFERENCE FOR DOCTORAL STUDENTS AND ENGLISH – TAUGHT UNDERGRADUATE STUDENTS OF FIE, FTU JOINED...

Vào ngày 12/9/2017, tại phòng hội thảo M2 của Viện VJCC, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức hội thảo khoa học dành...

HỘI THẢO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ERA

Sáng 12/12/2018 tại phòng Hội thảo Liên Việt, Khoa Kinh tế Quốc tế trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội cùng với Đại học...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA “XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ SỐ...

Hội đồng lý luận Trung ương và Trường Đại học Ngoại thương sẽ đồng tổ chức hội thảo quốc gia: “Xây dựng nền kinh...

HỘI THẢO HYPER – GLOBALIZATION: PERSPECTIVES FROM JAPAN AND VIETNAM

Vào sáng ngày 30/10/2018 tại phòng hội thảo quốc tế Liên Việt A1001 tại nhà A, trường Đại học Ngoại Thương đã diễn ra...

HỘI THẢO “GREEN ECONOMY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hạn hán, mất mùa đang là những vấn đề đáng chú ý của thế giới trong...