THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC...

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG               Số: 870 /TB-ĐHNT  ...

TỌA ĐÀM “INSIGHTS INTO ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY”

Ngày 04/11/2022, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Insights into economic...

Thông tin tọa đàm: “Insights into Economic Growth in the Context of the Digital...

Nhằm giúp các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và người quan tâm có thêm diễn đàn về chủ...

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÔNG DÂN “CHÀO TÂN SINH VIÊN K61 KHOA KINH TẾ...

Nhằm kịp thời cung cấp các thông tin về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm dành cho...

LỄ BỔ NHIỆM, TÁI BỘ NHIỆM CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ THUỘC CÁC PHÒNG...

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHÚC MỪNG PGS, TS HOÀNG XUÂN BÌNH ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ, PGS, TS TỪ...

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Sáng ngày 15/09/2022, Chi bộ Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trực tiếp...