ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 62 TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 1, 4, 5 VÀ 6 TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

Sinh viên khóa 62 đã trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại Thương – Trụ sở chính Hà Nội theo Phương thức 1, 4, 5 và 6 được đăng ký vào các CTTT – CLC của Trường nếu đáp ứng tất cả các điều kiện tham gia dự tuyển.

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Đối với các chương trình CTTT: Các sinh viên trúng tuyển vào trường (tất cả các ngành/ chương trình) của phương thức xét tuyển 1, 4, 5 và 6 tại Trụ sở chính Hà Nội có tổng điểm xét tuyển đạt mức điểm trúng tuyến vào ngành có CTTT  theo từng phương thức xét tuyển được đăng ký dự tuyển vào CTTT tương ứng theo nguyện vọng.
– Đối với các chương trình CLC: Các sinh viên trúng tuyển vào các chương trình tiêu chuẩn của phương thức xét tuyển 1, 4, 5 và 6 chỉ được đăng ký dự tuyển vào chương trình CLC thuộc ngành đã trúng tuyển.
Lưu ý: Đối với sinh viên trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh của phương thức xét tuyển 1, 4, 5 và 6 tại Trụ sở chính Hà Nội có tổng điểm xét tuyển đạt mức điểm trúng tuyển vào chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn theo từng phương thức xét tuyển được đăng ký dự tuyển vào được đăng ký dự tuyển thêm chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn.

2. Quy trình xét tuyển: 

Sinh viên đọc kĩ quy trình xét tuyển tại đây.

Thời hạn đăng ký dự tuyển: Từ ngày 18/09 đến 15h00 ngày 20/09/2023.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký dự tuyển vào CTTT chú ý theo dõi lịch phỏng vấn (dự kiến vào ngày 21/09/2023) được cập nhật trong tài khoản cá nhân của sinh viên tại trang http://ftugate.ftu.edu.vn/

Đăng ký tại đây <<<<<

Nguồn: Website Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương