THÔNG BÁO SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRUỜNG ÐẠI...

TRUỜNG ÐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ --------------------                     Số: 01/TB-ÐHNT-KTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA...

Căn cứ Quyêt định 3261/QĐ-ĐHNT về Thể lệ cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại thương, Thông báo...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023  Căn cứ Quyết...

Kế hoạch thực tập giữa khóa CS Hà Nội và Quảng Ninh 2023

Căn cứ Quy định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học...

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT VÀ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT “KINH TẾ...

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế quốc tế...

CUỘC THI GLOBAL ALPHATHON 2022

Global Alphathon 2022 là một trong những cuộc thi lớn về lĩnh vực Tài chính Định lượng do Công Ty WorldQuant BRAIN tổ chức....