CONFERENCE FOR DOCTORAL STUDENTS AND ENGLISH – TAUGHT UNDERGRADUATE STUDENTS OF FIE, FTU JOINED...

Vào ngày 12/9/2017, tại phòng hội thảo M2 của Viện VJCC, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức hội thảo khoa học dành...

HỘI THẢO: THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR ENTERPRISES IN VIETNAM

GS Klaus Schawab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, người đã đưa ra khái niệm Cuộc cách mạng công nghiệp lần...

HỘI THẢO “GREEN ECONOMY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hạn hán, mất mùa đang là những vấn đề đáng chú ý của thế giới trong...