LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trường Đại học Ngoại Thương đã có hơn 60 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Kinh tế quốc tế...

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

Chào mừng quý vị đến với Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Chúng tôi là ngôi nhà trí tuệ của...

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh Trang bị cho người học các kiến thức kinh tế hiện đại trong bối cảnh quốc tế hóa và trong các lĩnh vực...

THÀNH TÍCH

- Chi bộ Khoa đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 của Nhà trường. - Năm học 2010 -...