THÀNH TÍCH

– Chi bộ Khoa đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 của Nhà trường.

– Năm học 2010 – 2011, 2012 – 2013, 2019 – 2020, Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

– Công đoàn Khoa đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015, 2016 – 2020; là công đoàn bộ phận xuất sắc giai đoạn 2011 – 2013

– Khoa đã liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở (từ năm 2009-2010 đến nay). Riêng năm học 2010-2011, Khoa đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ.