1. Chương trình học và các môn học đặc trưng của chuyên ngành KTQT...

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (KTQT) bên cạnh trang bị kiến thức chuyên môn nền tảng còn tập trung vào các kỹ năng...

4. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế và chuyên ngành Kinh tế đối ngoại...

Trường Ngoại thương được thành lập vào những năm 60 của thế kỷ trước, lúc này trường trực thuộc Bộ Ngoại thương có một...

3. Chương trình Kinh tế quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương có lợi...

Về chương trình học, chương trình Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương được xây dựng theo định hướng nghiên cứu. Các...

2. Điểm nổi trội trong mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Kinh tế...

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế ra đời vào năm 2013 cùng với sự phát triển của...

5. Thầy cô có thể làm rõ điểm khác biệt giữa Kinh tế quốc...

Chương trình Kinh tế quốc tế (Bachelor of International Economics)  và chương trình Kinh tế và phát triển quốc tế (Bachelor of Economics and...