2. Điểm nổi trội trong mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế là gì?

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế ra đời vào năm 2013 cùng với sự phát triển của Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Các sinh viên của Chương trình được các nhà tuyển dụng đánh giá cao trên cả ba mặt là kiến thức, kĩ năng, mức độ tự chủ trong công việc và tinh thần trách nhiệm. Hiện nay, Chương trình được đánh giá là một trong những chương trình có chất lượng đào tạo tốt liên quan tới lĩnh vực kinh tế và phát triển quốc tế, tạo được niềm tin đối với người học, đơn vị sử dụng lao động và xã hội.

Chương trình cử nhân kinh tế và phát triển quốc tế có mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn để có thể đảm nhận được các vị trí chuyên gia tư vấn, chuyên gia phân tích hoặc nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế và phát triển quốc tế trong các bộ, ban ngành, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế, các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình được thiết kế nhằm đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá, nghiên cứu, thực hành các vấn đề kinh tế và phát triển một cách khoa học, logic, sáng tạo. Chương trình còn cung cấp cho các sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng thực hành, ra quyết định và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, phát triển quốc tế, ngoại giao và các lĩnh vực liên quan khác. Các sinh viên tốt nghiệp sẽ nắm chắc các công cụ lý thuyết và thực hành, các kỹ năng cần thiết để tự học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận được các vị trí chuyên gia tư vấn, chuyên gia phân tích hoặc nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế và phát triển quốc tế trong các bộ, ban ngành, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế, các tổ chức phi lợi nhuận.