5. Thầy cô có thể làm rõ điểm khác biệt giữa Kinh tế quốc và Kinh tế và phát triển quốc tế?

Chương trình Kinh tế quốc tế (Bachelor of International Economics)  và chương trình Kinh tế và phát triển quốc tế (Bachelor of Economics and International Development) được xây dựng theo sát các chương trình học của các nước tiên tiến.

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế bên cạnh kiến thức chuyên môn nền tảng (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế) còn tập trung vào các kỹ năng định lượng cần thiết để áp dụng các phương pháp mô hình hóa và dự báo nhằm đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích chuyên sâu trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng, kinh doanh. Sinh viên ra trường có thể đảm nhận công việc của các nhà kinh tế tại các doanh nghiệp, công ty xuất nhập khẩu, công ty kiểm toán, các tổ chức tài chính, các ngân hàng đầu tư, các công ty bảo hiểm, các Quỹ đầu tư, công ty nghiên cứu thị trường, marketing, các cơ quan nghiên cứu, tư vấn, các cơ quan Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương và địa phương,  các định chế kinh tế – thương mại – tài chính quốc tế.

Chuyên ngành Kinh tế và Phát triển quốc tế  bên cạnh kiến thức chuyên môn nền tảng  (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế) còn tập trung vào các kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá các dự án đầu tư, dự án phát triển, về đàm phán quốc tế, về ngoại giao kinh tế, về pháp luật thương mại quốc tế, về quản lý quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp chuyên sâu của phát triển quốc tế. Sinh viên tra trường có thể đảm nhận công việc tại các bộ phận thẩm định, quản lý dự án của các cơ quan bộ ngành, các tập đoàn, tại các dự án phát triển về kinh tế, xã hội, môi trường; các dự án, chương trình, tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ; các cơ quan quản lý môi trường; các tổ chức xã hội, việc làm; các doanh nghiệp chuyên về quản lý và phát triển các dự án quốc tế; bộ phận đối ngoại, hợp tác quốc tế của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức; các tổ chức truyền thông như đài truyền hình, đài phát thanh, các tòa soạn báo, tạp chí; các cơ quan Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan nghiên cứu, tư vấn.