HỌC BỔNG 50% THẲNG TIẾN ĐẾN CÁC TRƯỜNG THUỘC RUSSELL GROUP – NHÓM 24...

Sở hữu danh sách học bổng & các yêu cầu đầu vào của nhóm trường Russell ngay tại đây: https://share.hsforms.com/14655Cwn0TCGx6UmlE3vNsQ55bxb Bạn đã biết, Russell Group là...

TALKSHOW “HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI NHỮNG TẦM CAO”

THỜI GIAN: 13h30 – 17h00, Thứ Bảy ngày 17/04/2021 ĐỊA ĐIỂM: Hội trường D201 và Japi, tòa nhà D, Trường Đại học Ngoại Thương -...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “VIỆT NAM HƯỚNG TỚI PHÁT THẢI RÒNG BẰNG...

Ngày 30/06/2023, Trường Đại học Ngoại Thương đã có sáng kiến tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Việt Nam...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN...

Với mục đích thảo luận, trao đổi các kết quả khảo sát, nghiên cứu tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc 03 huyện/thành...

LỄ BỔ NHIỆM, TÁI BỘ NHIỆM CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ THUỘC CÁC PHÒNG...

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHÚC MỪNG PGS, TS HOÀNG XUÂN BÌNH ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ, PGS, TS TỪ...

HỘI THẢO KHOA HỌC “CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN...

Ngày 27/12/2023, trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của  tỉnh Quảng Ninh về “Nghiên cứu các nhân...