THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ, KINH DOANH, XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh, Xã hội và Nhân văn (International Conference on Economics, Business, Social and Humanities – ICEBSH) là hội thảo quốc tế thường niên được Trường Đại học Tarumanagara, Indonesia khởi xướng và phối hợp tổ chức với các đối tác trên thế giới. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo ra một diễn đàn để thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu, hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy giữa các nhà nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh, xã hội và nhân văn, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết của các nhà nghiên cứu, các giảng viên với các tổ chức quốc tế, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động kinh tế, kinh doanh hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2024, Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh, Xã hội và Nhân văn (International Conference on Economics, Business, Social and Humanities – ICEBSH) được tổ chức tại Việt Nam do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp tổ chức, với chủ đề “Hợp tác nghiên cứu và đối tác công nghệ vì tác động toàn cầu của giáo dục đại học và mục tiêu phát triển bền vững” (Collaborative Research and Technology Partnership for Global Impact Higher Education and SGDs).

Thời gian: ngày 25 tháng 04 năm 20024

Địa điểm: Trường đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Ban tổ chức trân trọng kính mời các các giảng viên, cán bộ khoa học, học viên cao học và nghiên cứu sinh đóng góp các bài nghiên cứu nguyên bản bằng tiếng Anh có nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, xã hội và nhân văn …

Chi tiết thư mời viết bài xem tại đây