TỌA ĐÀM “COVID – 19: NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI CHO...

Ngày 8/10/2021, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức thành công Tọa đàm "Covid – 19: Những thách thức và con đường phục...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “COVID-19: NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI CHO...

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ, Trường Đại học Ngoại Thương trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, thày cô và các...