Thông tin tọa đàm: “Insights into Economic Growth in the Context of the Digital...

Nhằm giúp các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và người quan tâm có thêm diễn đàn về chủ...

TỌA ĐÀM “COVID – 19: NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI CHO...

Ngày 8/10/2021, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức thành công Tọa đàm "Covid – 19: Những thách thức và con đường phục...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “COVID-19: NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI CHO...

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ, Trường Đại học Ngoại Thương trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, thày cô và các...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “QUAN ĐIỂM VỀ SỰ GIÀU CÓ VÀ HÀNH VI LÀM...

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thày...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “TIÊU DÙNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở...

Ngày 15/06/2022, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “TIÊU DÙNG XANH...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN...

Nhằm mục đích trao đổi các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh nhằm hướng tới phát triển bền vững, từ đó đề...