THÔNG TIN TỌA ĐÀM tọa đàm: “What motivates people to become wealthier?” (Những yếu...

Nhằm giúp các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và người quan tâm có thêm diễn đàn về chủ...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “TIÊU DÙNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở...

Ngày 15/06/2022, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “TIÊU DÙNG XANH...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN...

Nhằm mục đích trao đổi các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh nhằm hướng tới phát triển bền vững, từ đó đề...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG...

Ngày 22/03/2022, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương phối hợp với Trung tâm đổi mới và phát triển học tập...

TỌA ĐÀM “PERCEPTION OF WEALTH AND THE RICH AMONG VIETNAMESE PEOPLE” (QUAN ĐIỂM VỀ...

Ngày 29/10/2021, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Perception of Wealth and The Rich Among Vietnamese People”(Quan điểm...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “QUAN ĐIỂM VỀ SỰ GIÀU CÓ VÀ HÀNH VI LÀM...

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thày...