THÔNG TIN TỌA ĐÀM “QUAN ĐIỂM VỀ SỰ GIÀU CÓ VÀ HÀNH VI LÀM...

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thày...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH...

Ngày 08/12/2023, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm phát...

ĐỐI THOẠI: BỨC TRANH KINH TẾ QUÝ I VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CHO MỤC...

Nhằm giúp các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên có thêm diễn đàn để trao đổi về các...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH...

Ngày 27/03/2024, Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Thực trạng phát...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH...

Ngày 15/03/2024, Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Thực trạng phát...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG...

Ngày 22/03/2022, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương phối hợp với Trung tâm đổi mới và phát triển học tập...