TỌA ĐÀM “PERCEPTION OF WEALTH AND THE RICH AMONG VIETNAMESE PEOPLE” (QUAN ĐIỂM VỀ...

Ngày 29/10/2021, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Perception of Wealth and The Rich Among Vietnamese People”(Quan điểm...

THÔNG TIN LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI...

Kinh tế số đang là xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới. Trong kinh tế số, hoạt động sản...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG...

Nhằm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân...

BUỔI ĐÀO TẠO CHO ĐỘI THI THAM GIA IQC 2023

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi International Quant Championship - IQC 2023; ngày 28/03/2023 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên kết hợp cùng Khoa...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “HOW AI AND DATA ANALYTICS IS TRANSFORMING MODERN LOGISTICS AND...

Ngày 13/03/2024, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “How AI and...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN...

Nhằm mục đích trao đổi các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh nhằm hướng tới phát triển bền vững, từ đó đề...