THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ/PHƯƠNG CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH”

Với mục đích thảo luận, trao đổi các kết quả khảo sát, nghiên cứu tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc 03 huyện/thành phố biên giới tỉnh Quảng Ninh và tham khảo thực tiễn tại các địa phương biên giới tại tỉnh Lạng Sơn và Thừa Thiên Huế, từ đó đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số trong phạm vi nghiên cứu, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số ở các đơn vị hành chính cấp xã/phương các huyện/thành phố khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài cho Hội thảo liên quan đến (nhưng không giới hạn) với các chủ đề dưới đây:

  • Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số ở một số địa phương điển hình;
  • Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số ở tỉnh Quảng Ninhở các huyện Bình Liêu, Hải Hà và thành phố Móng Cái.
  • Tác động của chuyển đổi số tới nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực tại Quảng Ninh nói chung và 03 huyện/thành phố biên giới (Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái) nói riêng;
  • Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số;
  • Các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật và kiến nghị, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trong bối cảnh số tại Việt Nam;

Bài viết tham gia Hội thảo được gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 13/4/2024 theo địa chỉ email HoithaoQN@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TS Phạm Xuân Trường, Email: truongpx@ftu.edu.vn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây