HỘI THẢO “HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ VÌ TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Tarumanagara, Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh, Xã hội và Nhân văn (International Conference on Economics, Business, Social and Humanities – ICEBSH) với chủ đề “Hợp tác nghiên cứu và quan hệ đối tác công nghệ vì tác động toàn cầu: Giáo dục đại học và Phát triển bền vững”.

ICEBSH là hội thảo quốc tế có tính liên ngành, đa ngành. Các ý kiến tại hội thảo đã đem đến nhiều gợi mở về những cơ hội hợp tác trong khu vực và quốc tế tại các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là công nghệ. Hội thảo ICEBSH là một sự kiện đặc biệt mà Khoa Kinh tế quốc tế được Trường Đại học Ngoại thương giao nhiệm vụ làm đầu mối triển khai. Sự kiện này cũng là một hoạt động mà giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế quốc tế hết sức nỗ lực tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Kinh tế quốc tế.

Hội thảo nhằm mục đích hình thành diễn đàn để thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu, hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy giữa các nhà nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh, xã hội và nhân văn. Đồng thời, thúc đẩy sự gắn kết của các nhà nghiên cứu, các giảng viên với các tổ chức quốc tế, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nhằm mục đích nghiên cứu. Hai diễn giả chính của Hội thảo là ông Denny Abdi – Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam và TS Nguyễn Kỳ Sơn, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là động lực chính của các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Đổi mới được thực hiện thông qua nghiên cứu hợp tác chiến lược và quan hệ đối tác công nghệ, trong đó các tổ chức giáo dục đại học đảm nhận vai trò trung tâm. Bằng chứng cho thấy rằng việc nắm bắt hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ sẽ khai thác sự đổi mới, góp phần vào SDGs và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người trên toàn cầu. Theo PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, trong chiến lược phát triển mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu trở thành trường đại học đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm hàng đầu châu Á. Một trong những mục tiêu chiến lược của nhà trường là trở thành trung tâm trao đổi và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển để tạo ra, chia sẻ và chuyển giao những ý tưởng và kiến thức tiên tiến cho cộng đồng để phát triển bền vững. “Để thực hiện chiến lược này, nhà trường đã tích cực thúc đẩy sự hợp tác với ngành công nghiệp, Chính phủ và học viện trên toàn thế giới để thúc đẩy đổi mới trong giáo dục, nghiên cứu và phát triển cộng đồng”, PGS.TS Lê Thị Thu Thủy cho hay.

GS Agustinus Purna Irawan, Hiệu trưởng Trường Đại học Tarumanagara (Indonesia) chia sẻ quan điểm của ông về tầm quan trọng của các tổ chức giáo dục đại học đối với quá trình thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh thế giới kết nối ngày nay. Theo ông Irawan, bằng cách học hỏi nghiên cứu và áp dụng công nghệ, giáo dục đại học có khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu phức tạp được nêu trong SDGs.

Tại Hội thảo, ngài Denny Abdi – Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam chia sẻ về chủ đề “Hợp tác nghiên cứu và hợp tác công nghệ giữa Indonesia và Việt Nam”. Ông Denny Abdi nhấn mạnh, dù hai quốc gia đã có quan hệ chia sẻ lợi ích và hợp tác nghiên cứu, công nghệ trong thời gian qua, quan hệ đối tác giữa Indonesia và Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Các thách thức này bao gồm sự khác biệt trong khung pháp lý, rào cản ngôn ngữ và mức độ khác biệt về cơ sở hạ tầng nghiên cứu. Ngoài ra, sự cạnh tranh về kinh phí và nguồn lực hạn chế cũng đặt ra những trở ngại đáng kể cho hoạt động hợp tác. Tuy nhiên, vượt qua những thử thách này sẽ mang đến những cơ hội to lớn cho tăng trưởng và tiến bộ của đôi bên. Theo ngài Denny Abdi, các chiến lược nhằm tăng cường quan hệ đối tác nghiên cứu và công nghệ giữa Indonesia và Việt Nam bao gồm thúc đẩy liên kết thể chế mạnh mẽ hơn, thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu chung và tận dụng các nền tảng khu vực hiện có như ASEAN. Bằng cách sắp xếp các ưu tiên nghiên cứu, tập hợp các nguồn lực và thúc đẩy trao đổi kiến thức, cả hai quốc gia có thể đẩy nhanh quá trình đổi mới và giải quyết các thách thức xã hội chung. Ngoài ra, cần tăng cường sự hợp tác giữa các đơn vị học thuật, các ngành công nghiệp và đơn vị Chính phủ là rất quan trọng để chuyển hoá các kết quả nghiên cứu thành kết quả hữu hình. Đầu tư chung vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu, phát triển nhân tài và cơ chế chuyển giao công nghệ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc đồng sáng tạo các giải pháp đổi mới với tác động xã hội rộng lớn hơn.

Nhấn mạnh nội dung “Bối cảnh quốc tế và khu vực: Cơ hội, thách thức đối với hợp tác quốc tế”, TS Nguyễn Kỳ Sơn, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã chia sẻ về toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục có những tiến bộ, nhưng ngày càng bị thách thức bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Theo TS Nguyễn Kỳ Sơn, hội nhập và hợp tác quốc tế là nhu cầu của mọi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá. Quá trình hội nhập và hợp tác cũng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển hướng tới hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục sau khủng hoảng và có thể rơi vào suy thoái. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải có sự kết nối rộng mở và đa dạng hơn.

Hội thảo ICEBSH 2024 đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Hàng trăm bài nghiên cứu đã được gửi về từ các nhà khoa học Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Ban tổ chức đã phản biện và lựa chọn được 194 bài viết có chất lượng và mời đến trình bày trong 27 phiên thảo luận song song về các chủ đề Kinh tế và kinh doanh; Truyền thông; Tâm lý học; Nghệ thuật và thiết kế; Luật, Khoa học xã hội và Công nghệ thông tin. Tất cả các phiên thảo luận đều được chủ trì bởi các nhà khoa học hàng đầu của Trường Đại học Ngoại thương.

Link các báo đưa tin về Hội thảo ICEBSH 2024:

https://dangcongsan.vn/giao-duc/thuc-day-hop-tac-trong-nghien-cuu-cong-nghe-dao-tao-va-giang-day-663879.html

https://giaoducthoidai.vn/cong-nghe-tac-dong-giao-duc-dai-hoc-va-phat-trien-ben-vung-post680887.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR22ILBEcVNyrTy2P8azpqscsA95H0g9xHLbBNOuQWdbTwxI-5ye7GmY_Bg_aem_AcQ1_-Lk_8GN2TaVQ680wxnZb6evLMRQtmyoIA_S79tk9eepl7K8kHJyg_nedwN_83o1nrvQxQZ3bm3hfMNzXrwl

https://daibieunhandan.vn/giao-duc–y-te1/truong-dai-hoc-ngoai-thuong-va-truong-dai-hoc-tarumanagara-indonesia-to-chuc-hoi-thao-ve-phat-trien-ben-vung-i368970/?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3P9jBF9GGZb5RhmZv7AJgAD_d7vE-YkAhSgQErOx5JAEGvgn08vo4Qo-I_aem_AcR8_okUyq8wRTw-Z3aNTvi_7Jwvngn-uVQIyP_7_8_gryT35ANzZCexRq5siL8kjbwUVlaN10IVqMY31Hf1xZAV

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các quý vị khách quý, đại biểu tham gia Hội thảo

Các quý vị khách quý, đại biểu cùng các em sinh viên tham gia Hội thảo

PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu

GS Agustinus Purna Irawan, Hiệu trưởng Trường Đại học Tarumanagara
phát biểu

Ngài Denny Abdi, Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam phát biểu

TS Nguyễn Kỳ Sơn, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu

Các diễn giả của phiên thảo luận chính

Các chủ tọa của 27 phiên thảo luận song song

GS. TS. T. H. Sam – Inti International University (Malaysia) trình bày bài tham luận

trong phiên thảo luận tổng thể

GS. TS. Ariawan Gunadi – Trường Đại học UNTAR (Indonesia) trình bày tham luận trong phiên thảo luận tổng thể

 

TS Sri Tiari – Trường Đại học UNTAR (Indonesia) trình bày tham luận trong phiên thảo luận tổng thể

TS. Vũ Thị Phương Mai – Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương trình bày

tham luận trong phiên thảo luận tổng thể