Home PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

SUBMISSION GUIDELINES FOR “VIETNAMESE YOUTH’S POTENTIAL CONTRIBUTION TOWARDS THE UNITED NATION’S SDGS”

Participants - Students of the Foreign Trade University, all academic degrees and all the schools inside FTU can participate. Participants can be individuals or teams...

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TRÊN BÁO CHÍ

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đưa tin về Hội thảo khoa học "Xây dựng nền kinh tế số nhằm phát...

NHÓM F0 KTQT YÊU THƯƠNG – “FTU NHƯ LÀ MỘT GIA ĐÌNH”

“Ngoại thương là nhà và chúng ta là một gia đình”, đây là câu nói mà bất kì FTUer nào cũng có thể cảm...

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ...

Khoa Kinh tế Quốc tế được tổ chức và có bộ máy hoạt động giống với các Khoa Kinh tế và Kinh tế Quốc...